Komínový systém BLK Kondenzátní PP s vložkami z polypropylénu

Komín BLK Kondenzátní PP

 komíny na plynná paliva pro přetlak do 200 Pa a teplotu do 120°C

Komínový systém BLK Kondenzátní PP s vložkami z polypropylénu je kompletní vícevrstvý komínový systém pro samostatné i společné komíny s přirozeným nebo nuceným tahem pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva (plynové kotle, ohřívače vody) s uzavřenou spalovací komorou (provedení C). 

Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 120°C.

Základní skladba systému BLK Kondenzátní PP

1Komínové tvárnice
 • lehčené, vyrobené z liaporbetonu o objemové hmotnosti 950 kg / m
 • pevnost v tlaku odpovídá možnosti stavby komínu do výšky 25 m tepelný odpor 0,09 m2 /kW
 • jednoprůduchové, víceprůduchové, s ventilační šachtou
 • vyráběné dle ČSN EN 12 446, základní výškový modul je 330 mm
 • s přívodem vzduchu ke spotřebiči (pro vymezení nerezové vložky v tvárnici se používají středící objímky)
2Komínové vložky
 • vložky z polypropylénu
 •  průměr vložek 60-350 mm
 • výška vložek 250, 500 ,1000 a 2000 mm
 • montáž jednotlivých vložek zásunem do sebe přes speciální silikonové těsnění
3Izolace komínových vložek
 •  bez izolace se speciálními středícími objímkami
4Pata komínu, odvod kondenzátu
 • T-kus nebo patní koleno je uchyceno pomocí vynášecí konzole v tělese komínu
 • odvod kondenzátu (nebo srážkové vody), z kondenzátní misky:
  a)  při použití T-kusu do sběrné nádoby nebo přes sifon do kanalizace b) při použití patního kolena přes spotřebič
5Komínové připojení (T-kus, sopouch)
 • T-kus 90°
 •  T-kus 90° koncentrický - vzduch ke spotřebiči je nasáván kolem hrdla T-kusu
 •  výšku T-kusu můžeme upravit zkrácením komínové vložky pod T-kusem
 • patní koleno 90°
 • patní koleno 90° koncentrické - vzduch ke spotřebiči je nasáván  kolem hrdla kolena
6Vybírací a čistící díly
 •  v základní sestavě je 1x kontrolní díl a korozivzdorná komínová dvířka
 • sestavu můžeme doplnit o kontrolní díl a dvířka v horní části komínu
7Ukončení komínu
 • komín je ukončen koncentrickým korozivzdorným nasávacím dílem  a betonovou krycí deskou 

Zatřídění komínu dle ČSN EN 14 471

T120 P1 O W1 C20 IE LO

 • T 120- teplotní třída (120°C)
 • P1 - tlaková třída (přetlak)
 • W - třída odolnosti proti působení kondenzátu (vlhký provoz)
 • O - třída odolnosti proti vyhoření
 • I E - druh instalace (vnitřní / vnější)
 • LO - druh opláštění (bez opláštění)
 • C20 - provedení spalovací komory a provětraná mezera od hořlavých stavebních materiálů (mm)
Tato internetová stránka používá soubory cookie nezbytné pro správnou funkcionalitu a včetně souborů cookie sloužících pro marketingové účely. Kliknutím na „Souhlasím“ udělíte svůj souhlas s používáním všech typů souborů cookie.
SLEVOVÁ AKCE